• Publikujemy listy projektów grantowych.

  Szanowni Państwo, zamieszczamy listy projektów grantowych.

  Lista złożonych grantów: złożone i zgodne

  Wstępna lista grantów ocenionych: wstępna lista ocenionych

  Klauzula warunkowości zawarcia umowy. Umowa będzie realizowana w zakresie i na kwotę określoną w umowie pod warunkiem, że LGD uzyska pomoc na realizację projektu grantowego, tj. dojdzie do zawarcia umowy o przyznanie pomocy z Zarządem Województwa. Ostateczna kwota wsparcia może ulec zmianie (kwota może zostać zmniejszona) po zawarciu umowy o przyznanie pomocy pomiędzy LGD a ZW.

   

  Nabór wniosków na Projekty Grantowe zakończony.

  O godzinie 14.00 zostały zakończone nabory wniosków na Projekty Grantowe.

  Informujemy, że wpłynęły 3 wnioski z zakresu „Dla nas i naszych podopiecznych”.

  Dla zakresu: „Ekologia – to ważne!” nie zarejestrowaliśmy żadnego wniosku.

  Posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków odbędzie się w czwartek 4 października 2018 r.