• WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ŹRÓDŁO” – 26 LUTEGO 2019 R.

  Prezes Zarządu serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie – ZAPROSZENIE

  Dokumenty:

  Uchwała Walne Zebranie wybór Zarządu

  Uchwała Walne Zebranie absolutorium dla Zarządu

  Uchwała Walne Zebranie wybór Komisji Rewizyjnej

  Uchwała Walne Zebranie wybór Rady

  Protokół XVIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia