• Cele Lokalnej Strategii Rozwoju

  W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków przypominamy wszystkim jakie cele postawiliśmy sobie w naszej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.

  Nadrzędnym celem jest: Poprawa atrakcyjności terenów oraz aktywizacja społeczności lokalnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Źródło”, a jego realizację mają zapewnić cele szczegółowe.

  W ramach celów szczegółowych Beneficjenci swoimi inwestycjami podnoszą atrakcyjność terenów poprzez nowe miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku, promują obszar lokalnej grupy działania oraz aktywizują mieszkańców. Dodatkowo w ramach LSR można założyć działalność gospodarczą, a także pozyskać środki na rozwinięcie już istniejącej firmy.

  Więcej informacji o celach i przedsięwzięciach: http://http://lgdzrodlo.pl/strategia/

  Ogłoszenie nr 17/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej

  Ogłoszenie:

  Ogłoszenie o naborze wniosków

  Wskaźniki: Wskaźniki


  Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19.2_I_3z

  Instrukcja wypełniania wniosku: IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących: WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn


  Biznesplan: BP_I_3z

  Tabele pomocnicze: BP_inne_3z

  Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu: IPbiznesplan_3z


  Dokumenty dotyczące oceny wniosku:

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa-RDG

  Kryteria oceny: Kryteria-wyboru-projektów-z-zasadami-oceny-i-punktacją-Rozwijanie-działalności-gospodraczej


  Klauzula RODO: RODO


  Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa: Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_a

  Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa: Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa


  Dokumenty dotyczące zaliczki:

  Wniosek o zaliczkę: Wniosek-o-zaliczkę_19-003-1

  Instrukcja do wniosku o zaliczkę: Instrukcja_wypełniania_-wniosku-o-zaliczkę_19-003

  Wzór gwarancji zaliczkowej: Wzor_gwarancji_zaliczkowej

  Rejestr Upoważnionych Gwarantów: https://www.arimr.gov.pl/bip/rejestr-upowaznionych-gwarantow.html


  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Formularz

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym): Formularz


  Data publikacji: 09.05.2019r.

   

  Ogłoszenie nr 16/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

  Ogłoszenie:

  Ogłoszenie o naborze wniosków

  Wskaźniki: Wskaźniki


  Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19.2_P_3z

  Instrukcja wypełniania wniosku: IW_WoPP_19.2_P_3z_ze_zm_01.12.2017


  Biznesplan: BP_P_3z

  Tabele pomocnicze: BP_premie_3z

  Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu: IPbiznesplan_3z


  Dokumenty dotyczące oceny wniosku:

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa-PDG

  Kryteria oceny wniosku: Kryteria-wyboru-projektów-z-zasadmi-oceny-i-punktacją


  Klauzula RODO: RODO


  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Formularz

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym): Formularz


  Data publikacji 09.05.2019r.