• Konsultacja zmian Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.

  Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Źródło” po zapoznaniu się ze stanem wdrażania lokalnej strategii rozwoju podjął decyzję o uruchomieniu procedury aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR). Zmiana obejmuje przeniesienie wartości wskaźników produktu oraz kwot do nich przypisanych w przedsięwzięciu „Rekreacja przez duże R”. Zmiany do konsultacji zostały wprowadzone na stronie 59, 60, 71, 75 oraz 78-79 załączonej poniżej Strategii oraz zostały wyróżnione kolorem czerwonym. Dodatkowo na stronie 49 poprawiono błąd pisarski zwarty w kryteriach oceny dla poddziałania „Założenie działalności gospodarczej”.

  Dokument LSR 2019

  Uwagi i opinie do wprowadzonych zmian można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2019 włącznie:

  • drogą elektroniczną na adres: lgdzrodlo@o2.pl
  • lub w formie papierowej do biura LGD na adres: ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 (o terminowości decyduje data wpływu uwag do Biura LGD)

  Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

  Opublikowano: 04.10.2019 (MK)
  WordPress Video Lightbox