• OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 23/2021 – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ

  Ogłoszenie o naborze: Ogłoszenie o naborze

  Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych NI

  Kryteria  wyboru: Kryteria wyboru

  Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19.2_I_3z.

  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących:  WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

  Instrukcja do wniosku: IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

  Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków: WskazowkiDoFormularzyWnioskowXLSX

  Klauzule RODO 19.2: RODO_klauzule_19.2-3

  Formularz informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis: 6-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014-5

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 22/2021 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

  Ogłoszenie o naborze: Ogłoszenie o naborze

  Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych

  Kryteria  wyboru: Kryteria wyboru

  Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19.2_I_3z.

  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących:  WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

  Instrukcja do wniosku: IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

  Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków: WskazowkiDoFormularzyWnioskowXLSX

  Klauzule RODO 19.2: RODO_klauzule_19.2-3

  Formularz informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis: 6-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014-5

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

   

  Przyjmowanie wniosków

  W związku z reżimem sanitarnym obowiązującym w Urzędzie Miasta i Gminy Buk prosimy o telefoniczne informowanie o chęci złożenia wniosku po przybyciu do siedziby LGD.

  Prosimy o kontakt na numer telefonu: 61 888 44 56 lub 735 043 432 lub 663 518 833. Pracownik zejdzie do Państwa i dokona wszelkich formalności.