• Prośba o wypełnienie ankiety

  Nasze stowarzyszenie prowadzi badanie ankietowe dotyczące poziomu satysfakcji mieszkańców z obszaru gmin Buk, Dopiewo i Stęszew.

  Państwa udział w ankiecie pozwoli nam na ocenę prawidłowości realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego i pomoże wstępnie określić kierunki na przyszłość. Odpowiedzi, których Państwo udzielą są poufne.

  Uprzejmie prosimy o poświęcenie chwili i wypełnienie poniższej ankiety.

  https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cadaea2f&&b=a2e44c99c&&c=fc6d282f

   

  Dziękujemy 🙂

  Zarząd i Pracownicy Biura LGD „Źródło”

  Wyniki konkursów 22/2021 oraz 23/2021

  Prezentujemy wyniki konkursów, które zakończyły się 19 sierpnia 2021 roku.

  Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego :

  wnioski zgodne z LSR 22

  wnioski wybrane do finansowania 22

   

   

  Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury:

  wnioski zgodne z LSR 23

  wnioski wybrane do finansowania 23

   

  Protokół z posiedzenia Rady:

  Protokół

  Aktualizacja:

  26.01.2022r.

  Sprostowanie: Protokół – sprostowanie

  MK

  09.09.2021

  Konkurs: „Strona internetowa przewodnikiem po agroturystyce w Wielkopolsce”

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizuje Konkurs dla wielkopolskich gospodarstw agroturystycznych pn. „Strona internetowa przewodnikiem po agroturystyce w Wielkopolsce”
  Stanowi on kontynuację odbywającego się od 2007 roku „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki wiejskiej w Wielkopolsce” w nieco innej formie. Tym razem ocenie będą podlegać strony internetowe agroturystyk.

  Niezbędne dokumenty należy składać do dnia 30.09.2021r.

  Więcej szczegółów w załącznikach:

  Regulamin Konkursu Agroturystyka ost

  Oświadczenie Uczestnika Konkursu

  Klauzula Informacyjna

  Formularz Zgłoszeniowy