• Informacja o efektach realizacji LSR w 2021 roku

  W tym roku ogłosiliśmy 4 nabory wniosków.

  W terminie od 19 lipca 2021 do 02 sierpnia 2021 przyjmowaliśmy wnioski na projekty grantowe. Do naszego biura nie wpłynęły żadne wnioski. Nabór zostanie powtórzony w pierwszym kwartale 2022 roku.

  W terminie od 05 sierpnia  2021 do 19 sierpnia 2021 przyjmowaliśmy wnioski na Zachowanie dziedzictwa Lokalnego i Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury. Wpłynęły 3 wnioski, do finansowania przekazaliśmy 3 wnioski.

  Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją, w której zamieściliśmy informacje o realizacji budżetu i wskaźników.

  Podsumowanie wdrażania LSR w roku 2021

   

  Życzymy wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

  Biuro LGD Źródło

  konsultacja zmiany Regulaminu Rady oraz Procedury wyboru wniosków

  W związku z planowanymi naborami wniosków LGD aktualizuje załączniki do LSR zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi nr 9/2/2021 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania.

  Wszystkie zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym:

  regulamin Rady

  2021PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJ1- zmia

  Procedura granty 2021

   

  Uwagi i opinie do wprowadzonych zmian można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2021 do godziny 10.00:

  • drogą elektroniczną na adres: lgdzrodlo@o2.pl
  • lub w formie papierowej do biura LGD na adres: ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk  (o terminowości decyduje data wpływu uwag do Biura LGD)

  Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

  Opublikowano: 07.12.2021 (MK)