• Przyjmowanie wniosków

  Od 23 lutego do 11 marca 2022 będziemy przyjmować wnioski.

  Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy Buk dnia 23 lutego od godziny 8.00 będziemy Państwa oczekiwać w wejściu od ul. Poznańskiej (od Rynku w Buku). W pozostałe dni można korzystać z innych wejść do Urzędu. Prosimy wówczas o telefon do pracownika LGD, który zejdzie do Państwa i dopełni wszelkich formalności.

  Przypominamy, że wniosek należy złożyć w siedzibie LGD pracownikowi biura, nie ma możliwości pozostawienia wniosku w urnie przy Urzędzie.

  Telefony do LGD: 61 888 44 56, 663 518 833, 735 043 432.

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 24/2022 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  1. Ogłoszenie: 4. Ogłoszenie PDG

  Ogłoszenie PDF: 4.-Ogłoszenie-PDG

  2. Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych PDG (1)

  Wskaźniki PDF: Załącznik nr 1 do Wytycznych PDG (1)

  3. Wniosek o Przyznanie Pomocy: Kopia WoPP_19_2_P_4z1

  4. Instrukcja wypełniania wniosku: IW_WoPP_19.2_P_4z_15112021

  5. Biznesplan: BP_19_2_P_4z

  6. Tabele pomocnicze: BP_premie_4z

  7. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu: BP_19_2_P_4z_InformPomocn

  8. Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa-PDG(1)

  9. Kryteria oceny wniosku: Kryteria-wyboru-projektów-z-zasadmi-oceny-i-punktacją

  10. Kryteria oceny wniosku PDF:Kryteria-wyboru-projektów-z-zasadmi-oceny-i-punktacją

  11. Klauzula RODO: RODO_klauzule_19.2-3

  12. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Formularz

  13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym): Formularz 2

  Opublikowano: 09.02.2022
  Z.G.

  Link do wniosków na stronie gov.pl: 

  https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

   

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 27/2022 – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ

  Ogłoszenie o naborze: OGŁOSZENIE NI

  Ogłoszenie PDF: OGŁOSZENIE NI

  Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych NI 

  Załącznik-nr-1-do-Wytycznych-NI (1)

  Kryteria  wyboru: Kryteria wyboru

  Wniosek o przyznanie pomocy: Kopia WoPP_19_2_I_4z_20210831-7

  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących:  WoPP_19_2_I_4z_ark_wspolwn

  Instrukcja do wniosku: IW_WoPP_19.2_IW_4z_15112021

  Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków: WskazowkiDoFormularzyWnioskowXLSX

  Klauzule RODO 19.2: RODO_klauzule_19.2-3

  Formularz informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Formularz

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

  Opublikowano: 09.02.2022
  Z.G.