• Informacja o efektach realizacji LSR

  Przedstawiamy kolejnego wnioskodawcę, który pozyskał środki na rozwinięcie działalności gospodarczej. ???
  Przedsiębiorstwo ELJON KAROL LUDWICZAK zostało założone 10 lat temu i od samego początku było ukierunkowane na świadczenie wszelkich usług budowlanych. ????Bardzo szybko znalazła się liczna grupa zadowolonych klientów. Obecnie firma zajmuje się pracami budowlanymi w zakresie wznoszenia budynków z wykorzystaniem coraz bardziej zaawansowanych urządzeń. ELJON to elastyczne podejście do klienta, terminowość oraz staranność podczas świadczenia usług. ?‍♂️
  Właściciel dzięki wsparciu LEADER ?? zakupił minikoparkę do prac ziemnych oraz wdrożył innowacyjne rusztowania typu KLIN.

  Konsultacje społeczne za nami

  Zgodnie z harmonogramem odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami gmin: Buk, Dopiewo, Stęszew oraz Komorniki.

  7 czerwca o godzinie 16.00 odbyło się spotkanie w Sali Miejskiej z mieszkańcami Gminy Buk. W spotkaniu udział wzięło 6 osób. Podczas dokonywania analizy SWOT zwrócono szczególna uwagę na potencjał historyczny Buku, na dużą liczbę zabytków oraz położenie Buku. Wszystkie te czynniki mogą stanowić podstawę rozwoju turystycznego gminy. Uczestnicy zauważyli również niedostateczna ofertę zorganizowanych zajęć sportowych, zwłaszcza dla ludzi dorosłych. Konieczne jest zadbanie o tereny zielone w gminie, ze szczególnym uwzględnieniem nowych nasadzeń. Największymi zagrożeniami dla rozwoju gminy są: brak znajomości potencjału turystycznego, stan wody w Jeziorze oraz stan techniczny budynków. Uczestnicy spotkania dostrzegli konieczność zadbania o obiekty kultury, takie jak biblioteki, czy filie biblioteczne i poszerzania ich oferty kulturalnej, aby zwiększyć dostępność dla wszystkich mieszkańców.

  9 czerwca o godzinie 16.00 w Hali-Widowiskowo Sportowej spotkaliśmy się z mieszkańcami gminy Stęszew. Podczas tego spotkania zwrócono szczególna uwagę na mała aktywność mieszkańców, szczególnie seniorów i młodzieży. Konieczne zatem wydaje się organizowanie działań promocyjno-kulturalnych mających zwiększyć integrację społeczną. Dodatkowo zauważono, ze w gminie wciąż nie ma wystarczającej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a niektóre powstałe miejsca nie sią ogólnodostępne i otwarte. Mieszkańcy zauważyli również konieczność inwestowania w miejsc wypoczynku, takie jak okolice jezior, promenady spacerowe. Zwrócono uwagę na niedostateczne wykorzystanie potencjału rynku w Stęszewie.

  14 czerwca o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy Dopiewo.  Głównym problemem dostrzeganym przez mieszkańców były konsekwencje znacznego wzrostu liczby ludności na terenie gminy. W związku z powyższym zauważono problemy z rozbudową sieci sanitarnych oraz zaopatrzeniem w bieżącą wodę (szczególnie w okresie letnim). Dodatkowo mieszkańcy uważają, że przy dobrej infrastrukturze szkolnej zauważalny jest znaczny deficyt żłobków publicznych. Zauważalne są również różnice w rozwoju miejscowości, gdzie budowane są osiedla, od małych wiosek. W mniejszych miejscowościach gminy, zdaniem uczestników spotkania, znacznie słabiej są wyposażone obiekty sportowo-rekreacyjne (takie jak place zabaw) oraz niewielkie inwestycje w przestrzeń publiczną. Pozytywnie oceniono ofertę kulturalną dla mieszkańców oraz przyjezdnych, jednak zaznaczono, że częstotliwość wydarzeń nie powinna ulec zmniejszeniu, a konieczne jest również rozszerzenie oferty skierowanej do seniorów.

  21 czerwca o godzinie 16.00 przedstawiciele naszego LGD spotkali się w Centrum Tradycji i Kultury Gminy Komorniki z lokalnymi mieszkańcami. Odbyte rozmowy pozwoliły na wyciagnięcie wniosków o konieczności prowadzenia działań dla mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, dodatkowo zauważalna jest niedostateczna liczba terenów zielonych w miejscach zurbanizowanych. Zwrócono również uwagę, że bliskość Poznania oraz duże centra handlowe nie sprzyjają rozwojowi drobnego rzemiosła i handlu. Mieszkańcom brakuje także centralnego miejsca do organizowania imprez plenerowych.

  Konsultacje społeczne są pierwszym etapem budowania strategii. Zachęcamy do kontaktu z biurem oraz wyrażania swoich opinii. Przypominamy, że można złożyć fiszki projektowe oraz wypełnić ankiety dotyczące jakości życia w gminie.

  Informacja o efektach realizacji LSR

  Kolejny beneficjent, którym chcemy się pochwalić w ramach kampanii informacyjnej na temat realizacji LSR: ???
  STUDIO-DENT-NAPRAWA PROTEZ ???to przede wszystkim doświadczona kadra, która od 30 lat podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach i sympozjach, wykonująca specjalistyczne naprawy protez zębowych oraz jej uzbrojenia w oparciu o najlepsze światowe technologie i materiały.
  W ramach inicjatywy LEADER ?? do gabinetu został zakupiony skaner do obróbki wycisków i modeli elektronicznych, dzięki któremu, do oferty gabinetu została wprowadzona możliwość uzupełnień protetycznych nowoczesną, wirtualną metodą. #zrobionezezrodlem #lgdzrodlo

  Efekty realizacji LSR – cz. 8

  Co ciekawego można było (i będzie można) zrobić ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich? ?? Tym razem przedstawiamy Stomatologia Mikroskopowa – Michał Garbarek ?‍??‍⚕️
  ? Gabinet zapewnia opiekę z zakresu stomatologii estetycznej, protetyki, endodoncji, chirurgii stomatologicznej oraz profilaktyki. W trosce o swoich pacjentów, lekarze tam pracujący nieustannie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności.
  Skierowany jest zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych i zapewnia leczenie w miłej i bezstresowej atmosferze, w oparciu o bezpieczny i nowoczesny sprzęt.
  W ramach inicjatywy LEADER został do gabinetu zakupiony tomograf stomatologiczny 3D. Dzięki temu w gabinet oferuje najbardziej precyzyjne metody badań wykorzystywanych podczas planowania zabiegów stomatologicznych. Obraz z tomografu komputerowego umożliwia lekarzom uzyskanie rzeczywistych obrazów tkanek pacjenta oraz szczegółowe zaplanowanie procedury leczenia. ❤️ #lgdzrodlo #zrobionezezrodlem