• Informacja o efektach realizacji LSR – Samorządy

  Pokazując nasze inwestycje należy pamiętać, że połowę naszego budżetu wydatkują samorządy. To właśnie dzięki staraniom Gminy Buk, Dopiewo i Stęszew powstają z środków PROW place zabaw, siłownie, ścieżki edukacyjne. Jednostki sektora finansów publicznych inwestują w plaże i tereny wokół jezior, świetlice wiejskie czy szeroko pojętą przestrzeń publiczną. W ostatnim poście chcielibyśmy pokazać jak wiele zostało zrobione przez samorządy:

  Informacje o efektach realizacji LSR

  W tym roku ogłosiliśmy 8 naborów wniosków.

  W terminie od 23.02.2022 do 11.03.2022 przyjmowaliśmy wnioski na :

  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego – wpłynął 1 wniosek
  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturowej – wpłynęły 4 wnioski,
  • Rozwijanie działalności gospodarczej –  wpłynęło 7 wniosków,
  • Podejmowanie działalności gospodarczej – wpłynęło 12 wniosków.

  W terminie od  28.03.2022 do 11.04.2022 oraz 09.08.2022 do 23.08.2022 przyjmowaliśmy wnioski na projekty grantowe. Do naszego biura nie wpłynęły żadne wnioski.

  Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją, w której zamieściliśmy informacje o realizacji budżetu i wskaźników.

  Podsumowanie wdrażania LSR w roku 2022

  Środki LGD

  Na co można pozyskać środki?

  Dotychczas LGD realizowało konkursy z zakresu:

  • rozwijania działalności gospodarczej – można było pozyskać do 100 000 zł na rozwój już funkcjonującej działalności z obszaru objętego strategią,
  • podejmowania działalności gospodarczej – do pozyskania była premia w wysokości 50 000 zł dla nowych firm,
  • zachowanie Dziedzictwa Lokalnego – wnioskodawcy inwestowali miejsca ważnych dla obszaru, w przestrzeń publiczną,
  • rozwój niekomercyjnej infrastruktury – pod tym hasłem powstały: place zabaw, boiska sportowe, ścieżki edukacyjne.

  LGD realizuje również projekty grantowe w zakresie organizacji wolnego czasu dla dzieci czy warsztatów dla mieszkańców. Pracownicy biura LGD „Źródło” nieodpłatnie pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej.

  Zanim jednak zostaną ogłoszone konkursy zapraszamy do odwiedzania naszej strony do śledzenia profilu na facebooku.

  Dlaczego LGD jest ważne? Pieniądze w lokalnej grupie działania pochodzą ze środków z UE oraz wymaganego wkładu krajowego, jednak pomysły na wydatkowanie tych środków pochodzą od mieszkańców. Oznacza to, że strategia na kolejne lata jest budowana przy udziale lokalnej społeczności. Głos mieszkańców jest niezwykle ważny, dlatego też organizowane są spotkania i na ich podstawie powstaje analiza SWOT, ustalane są potrzeby, stawiane cele,  następnie Państwa koncepcje zostają wpasowane w ramy, które narzucają dokumenty programowe.

  W mijającej perspektywie LGD rozdysponowało 1 009 923,80 euro (nie jest to kwota ostateczna, harmonogram naborów jest w trakcie realizacji). 165 027,42 euro Wnioskodawcy wykorzystali na zagospodarowanie terenów przy jeziorach, przestrzeń publiczną, miejsca obserwacji przyrody. 268 889,18 euro zostało przeznaczone na obiekty sportowo-rekreacyjne, place zabaw czy przygotowanie miejsc na cele społeczno-kulturowe. 216 247,96 euro zostało oddane w ręce mieszkańców i dzięki tym środkom powstało już 18 nowych przedsiębiorstw. Natomiast 19 działających już firm pozyskało łącznie 359 759,24 euro na doposażenie działalności. Spośród wniosków, które przeszły przez  biuro LGD w obecnej perspektywie 79 jest rozliczonych, lub ma podpisaną umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.