• Ogłoszenie o naborze wniosków 28/2023 Rozwijanie działalności gospodarczej

                                                                                     Ogłoszenie: Ogłoszenie RDG

  Wskaźniki: Załącznik-nr-1-do-Wytycznych-RDG-2uzup

  Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19_2_I_5_z_INNE-z-RODO(1)

  Instrukcja wypełniania wniosku: IW_WoPP_19.2_IW_4z_15112021

  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących: Dodatkowe_arkusze_dla_podmiotów_współwnioskujących_19_2_I_5_z

  Biznesplan: BP_19_2_I_5_z

  Tabele pomocnicze: BP_19_2_IW_P_5z_TabFinans

  Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu: INSTRUKCJA-BIZNESPLAN_-INNE-5_z

   

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa-RDG

  Kryteria oceny wniosku: Kryteria-wyboru-projektów-z-zasadami-oceny-i-punktacją-Rozwijanie-działalności-gospodraczej

  Klauzula RODO: RODO_klauzule_19.2-3(1)

  Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa: Oświadczenie-podmiotu-ubiegającego-się-o-przyznanie-pomocy-o-wielkości-przedsiębiorstwa

  Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa: ZW_OswWielkPrzedsieb_19_2_I_20210831

  Dokumenty dotyczące zaliczki:

  Wniosek o zaliczkę: Kopia-Wniosek-o-zaliczkę_19-003-1

  Instrukcja do wniosku o zaliczkę: Instrukcja_wypełniania_-wniosku-o-zaliczkę_19-003

  Wzór gwarancji zaliczkowej: Wzor_gwarancji_zaliczkowej

  Rejestr Upoważnionych Gwarantów: https://www.arimr.gov.pl/bip/rejestr-upowaznionych-gwarantow.html

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Formularz

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym): Formularz 2

   

  Opublikowano:27.02.2023r.
  M.K.

  Link do wniosków na stronie gov.pl: 

  https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

  Ogłoszenie 29/2023 – Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego

  Ogłoszenie: ogłoszenie ZDL(1) (1)

   

  Wskaźniki: Załącznik-nr-1-do-Wytycznych-ZDL (2)

  Kryteria  wyboru: Kryteria wyboru

  Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19_2_I_5_z_INNE-z-RODO(1)

  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących:  Dodatkowe_arkusze_dla_podmiotów_współwnioskujących_19_2_I_5_z

  Instrukcja do wniosku: instrukcja do wniosku

  załączniki do instrukcji: Inne-załącznik-do-instrukcji-nr-2-NN_5_z

  Klauzule RODO 19.2: RODO_klauzule_19.2-3(1)

  Formularz informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis:  formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa (3)

   

  Wnioski dostępne również na stronie: http://https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

   

  Opublikowano: 27.02.2023
  M.K.

  Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

  23 lutego 2023 w Sali Miejskiej w Buku mogliśmy spotkać się z organizacjami pozarządowym z terenu gmin Buk, Dopiewo, Stęszew i Komorniki. Podczas spotkania przedstawiciele NGO opowiedzieli nam o planach i projektach, jakie chcieliby zaplanować w najbliższych latach. Wspólnie spróbowaliśmy ustalić, które z działań możliwe są do realizacji ze środków RLKS.