• Spotkania Grupy Roboczej

  28 lutego oraz 14 marca odbyły się kolejne posiedzenia grupy roboczej. Podczas spotkań wypracowaliśmy cele dla wszystkich funduszy, które będziemy mogli dla Państwa prowadzić w nowej perspektywie finansowej. Określiliśmy działania oraz wstępnie przygotowaliśmy wskaźniki.

   

  Zmiany w LSR

  Informujemy, że Lokalna Grupy Działania „Źródło” rozpoczęła procedurę aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR).

  Zmiana obejmuje:

  1. Zmiany załącznika nr 3 Plan działania w zakresie przesunięcia środków z przedsięwzięć „Dla nas i naszych podopiecznych”, „Zapraszamy!” i Smart Village na działania z zakresu Rekreacja przez duże

  Wszystkie zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym.

  LSR.

  Uwagi i opinie do wprowadzonych zmian można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2023 do godziny 14.00:

  • drogą elektroniczną na adres: lgdzrodlo@o2.pl
  • lub w formie papierowej do biura LGD na adres: ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk  (o terminowości decyduje data wpływu uwag do Biura LGD)

  Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

  Opublikowano: 14.03.2023 (MK)

  Przyjmowanie wniosków

  Informujemy, że wnioski przyjmowane są od 13 marca 2023 do 27 marca 2023 w godzinach 8.00-14.00 w siedzibie stowarzyszenia.

  Urząd Miasta i Gminy Buk, pokój 39 (II piętro – Budynek B) – wejście do budynku Urzędu znajduje się od strony kościoła.

  CELE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

  W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków przypominamy wszystkim jakie cele postawiliśmy sobie w naszej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.

  Nadrzędnym celem jest: Poprawa atrakcyjności terenów oraz aktywizacja społeczności lokalnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Źródło”, a jego realizację mają zapewnić cele szczegółowe.

  W ramach celów szczegółowych Beneficjenci swoimi inwestycjami podnoszą atrakcyjność terenów poprzez nowe miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku, promują obszar lokalnej grupy działania oraz aktywizują mieszkańców. Dodatkowo w ramach LSR można założyć działalność gospodarczą, a także pozyskać środki na rozwinięcie już istniejącej firmy.

  Więcej informacji o celach i przedsięwzięciach: http://http://lgdzrodlo.pl/strategia/

  NUMER PRODUCENTA

  Szanowni Państwo,

  przed złożeniem wniosku na działania PROW 2014-2020, czyli na konkursy ogłaszane przez LGD w ramach poddziałania 19.2 należy wystąpić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 36 z wnioskiem o wpisanie do ewidencji producentów.

  Formularze wniosków oraz instrukcje dostępne są na stronie:

  https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow2