• WYNIKI NABORÓW WNIOSKÓW

  Przedstawiamy Państwu wyniki naborów wniosków:

   

  28/2023 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

  Lista wniosków zgodnych z LSR: Lista wniosków zgodnych RDG

  Lista wniosków wybranych do finansowania: Lista wniosków wybranych RDG

  Lista wniosków wybranych po ponownej ocenie wniosków w związku ze złożeniem protestów: MX-C304W_20230522_085607

  29/2023 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO:

  Lista wniosków zgodnych z LSR: Lista wniosków zgodnych ZDL

  Lista wniosków wybranych do finansowania: Lista wniosków wybranych ZDL

   

  Protokół posiedzenia Rady z dnia 27.04.2023:Protokół z posiedzenia Rady

  sprostowanie protokołu: MX-C304W_20231009_082557

  Protokół posiedzenia  po ponownej ocenie wniosków w związku ze złożeniem protestów: MX-C304W_20230522_085532

  Opublikowano: 28.04.2023r. (Z.K.)

   

  Konsultacje z przedsatwiecielami szkół

  13 kwietnia 2023 pracownicy LGD spotkali się z Dyrektorami placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze LGD. Bardzo dziękujemy za liczne przybycie przedstawicieli szkół z gmin: Komorniki, Buk, Dopiewo i Stęszew. Podczas spotkania pochyliliśmy się nad celem EFS+ „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”. 

  Konkurs fotograficzny PROW w obiektywie

  Urząd Marszałkowski Województwa wielkopolskiego zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – czwarta edycja” Prace konkursowe w ośmiu kategoriach tematycznych można zgłaszać do 31 maja 2023 r. do godziny 15.30 na adres mailowy: ksow@umww.pl.

  Do wygrania atrakcyjne nagrody w postaci bonów do wykorzystania w sklepie fotograficznym o łącznej wartości 40 tysięcy złotych.

  Szczegóły na stronie:

  Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – czwarta edycja”