• Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

  Prezes Zarządu – Waldemar Przybyszewski zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 29 maja 2023 roku o godzinie 18.00 w Wiejskim Domu Kultury w Niepruszewie.

  Poniżej załączamy projekty dokumentów:

  zaproszenie WZCLSR

  LGD Źródło wers.1.4

  STATUT 2023 – zmiany 2

  Uchwała Walne Zebranie przyjęcie LSR

  Uchwała Walne Zebranie wybór Zarządu

  Uchwała Walne Zebranie zmiana Statutu

  Uchwała Walne Zebranie absolutorium dla Zarządu

  Uchwała Walne Zebranie wybór Komisji Rewizyjnej

  Uchwała Walne Zebranie wybór Rady

   

  Lokalnie i tradycyjnie z kołami gospodyń wiejskich – operacja KSOW

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

  Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW
  informuje, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. podpisana została umowa
  z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji

  pn. „Lokalnie i tradycyjnie z Kołami Gospodyń Wiejskich”.

  Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 28 000,00 zł.

  Operacja będzie polegała na organizacji 28 stoisk wystawienniczych Kół Gospodyń Wiejskich promujących regionalne i tradycyjne produkty żywnościowe poprzez ich degustację podczas kompleksowego wydarzenia: IV Krajowe Dni Pola Sielinko 2023, XXIX Wielkopolskie Targi Rolnicze, IV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w dniach 3-4 czerwca 2023 r.

  Celem operacji jest zwiększenie udziału producentów regionalnej i tradycyjnej żywności w organizacji krótkiego łańcucha dostaw, wymiana i upowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń dotyczących produktów lokalnych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Celem operacji jest również przekazanie informacji uczestnikom wydarzenia w zakresie wielkopolskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi ze szczególnym uwzględnieniem produktów lokalnych.

  Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi podniesienie wiedzy odwiedzających stoiska wystawiennicze podczas targów w zakresie zwiększenia udziału producentów regionalnej i tradycyjnej żywności w organizacji krótkiego łańcucha dostaw. Ponadto, zwiedzający zdobędą informacje dotyczące wielkopolskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, ze szczególnym uwzględnieniem produktów lokalnych. Dodatkowym planowanym rezultatem projektu będzie podejmowanie i rozwijanie działalności przetwarzania i wprowadzania do obrotu przez wytwórców regionalnej i tradycyjnej żywności.

  Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  W związku z realizacją operacji Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego zapraszamy do udziału w projekcie. W tej sprawie należy kontaktować się  z Działem Rozwoju Obszarów Wiejskich WODR w Poznaniu, tel. 61 8630418, e-mail: wrow@wodr.poznan.pl

   

  Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW
  w bazie dostępnej na portalu internetowym https://ksow.pl.

  WordPress Video Lightbox