• Wyniki naborów wniosków nr 30/2023, 31/2023 oraz 32/2023

  Wyniki naboru wniosków na poddziałanie Rozwijanie działalności gospodarczej:

  Lista wniosków złożonych w naborze zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR: zgodne z LSR RDG

  Lista wniosków wybranych do finansowania: wybrane RDG

   

  Wyniki naboru wniosków na poddziałanie Założenie działalności gospodarczej:

  Lista wniosków złożonych w naborze zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR: zgodne z LSR PDG

  Lista wniosków wybranych do finansowania: wybrane PDG

   

  Wyniki naboru wniosków na poddziałanie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

  Lista wniosków złożonych w naborze zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR: zgodne z LSR NI

  Lista wniosków wybranych do finansowania: wybrane NI

   

  Protokół z posiedzenia Rady

  protokół z poseidzenia Rady 27.09.2023

   

  Opublikowano: 28.09.2023 (M.K.)

  Ostatni nabór LGD

  22 sierpnia 2023 zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w ostatnim naborze w perspektywie finansowej 2014-2020. Dotychczas realizowaliśmy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na obszarze gmin Buk, Dopiewo i Stęszew, w ramach którego można było pozyskać środki na takie działania, jak:

  1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  3. Rozwijanie działalności gospodarczej
  4. Założenie działalności gospodarczej.

   

  Dzięki środkom pozyskanym z LGD przez mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych zrealizowano 80 projektów za ponad 6 mln zł.  Wśród nich były te realizowane przez samorządy, jak: wiata nad jeziorem w Niepruszewie, boisko w Trzebawiu, zagospodarowanie plaży w Zborowie oraz liczne place zabaw, miejsca aktywnego wypoczynku, czy ścieżki edukacyjne. Ponad połowa budżetu będąca w dyspozycji lokalnej grupy działania została przeznaczona dla mieszkańców na zakładanie firm oraz rozwijanie już istniejących przedsiębiorstw. Dzięki środkom z LGD zrealizowano 50 projektów w tym zakresie.

  W czerwcu 2023 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego został złożony wniosek na wybór Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin: Buk, Dopiewo, Komorniki i Stęszew. Strategia została zbudowana przez biuro LGD, przy ogromnym zaangażowaniu i wsparciu samorządów, mieszkańców, oraz organizacji pozarządowych. W nowym budżecie będziemy mieli do dyspozycji ponad 4 mln EUR., tym razem środki pochodzą z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W strategii przewidziano takie działania, jak: inwestycje w przestrzeń publiczną, działania z zakresu edukacji i wolnego czasu, wsparcie placówek edukacyjnych w zakresie organizacji zajęć dodatkowych czy zadbanie o dziedzictwo lokalne i zieloną infrastrukturę. 1 mln euro został przeznaczony na rozwijanie i zakładanie nowych działalności gospodarczych. Wydatkowanie środków z nowego budżetu zaplanowano na drugą połowę 2024 roku.