• Informacja o efektach LSR

  W tym roku ogłosiliśmy 5 naborów wniosków.

  Nabór 28/2023 – Rozwijanie działalności gospodarczej (termin składania wniosków: 13.03.2023-27.03.2023) 

  Limit dla naboru 62 411,86 euro (249 647,44 zł), przy kursie 4,5815: 285939,93zł

  Liczba złożonych wniosków: 5 na kwotę 259 000,00 zł.

   

  Nabór 29/2023– Zachowanie dziedzictwa lokalnego (termin składania wniosków: 13.03.2023-27.03.2023)

  Limit dla naboru 144 129,21 euro (576 516,84zł), przy kursie 4,5815 : 660 327,97zł

  Liczba złożonych wniosków: 2 na kwotę 627 963,76 zł.

   

  Nabór 30/2023 – Rozwijanie działalności gospodarczej (termin składania wniosków: 07.08.2023-22.08.2023)

  Limit dla naboru 50 060,90 euro (200 243,60 zł), przy kursie 4,6343: 231 997,22zł

  Liczba złożonych wniosków: 4 na kwotę 352 187,73 zł.

   

  Nabór 31/2023– Podejmowanie działalności gospodarczej (termin składania wniosków: 07.08.2023-22.08.2023)

  Limit dla naboru 62 497,65 euro (249 990,60 zł), przy kursie 4,6343: 289 632,85 zł

  Liczba złożonych wniosków: 11 na kwotę 550 000,00 zł

   

  Nabór 32/2023 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (termin składania wniosków: 07.08.2023-22.08.2023)

  uLimit dla naboru 217 313,32euro (869 53,28zł), przy kursie 4,6343: 1 007 095,11 zł

  Liczba złożonych wniosków: 4 na kwotę 878 481,41 zł.