• Konsultacje kryteriów

  Zapraszamy do konsultowania kryteriów oceny wniosków dla operacji grantowych w ramach poddziałania 1.2, 1.4 oraz 4.2.

  kryteria grantowe EFS

  kryteria projekty grantowe

  Uwagi i opinie do kryteriów można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2024 włącznie:

  • drogą elektroniczną na adres: lgdzrodlo@o2.pl
  • lub w formie papierowej do biura LGD na adres: ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 (o terminowości decyduje data wpływu uwag do Biura LGD)

  Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

  Opublikowano: 20.03.2024 (MK)