Deklaracje członkowskie

Osoby zainteresowane członkostwem w stowarzyszeniu informujemy, że członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Źródło” może zostać: osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych i złoży deklarację członkowską oraz osoba prawna z siedzibą znajdującą się na terenie jednej z gmin partnerskich, która przedstawi uchwałę lub decyzję organu stanowiącego, zawierającą deklarację przestąpienia do Stowarzyszenia i wskaże osobę fizyczną do reprezentowania w LGD.

Nabycie członkostwa następuje w drodze uchwały podjętej większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.

Zachęcamy do składania deklaracji, poniżej druki:

deklaracja członkowska organizacja

deklaracja członkowska osoba fizyczna