Ankieta „Analiza potrzeb mieszkańców”

W związku ze zbliżającą się nową perspektywą finansową chcielibyśmy poznać Państwa zdanie na temat przyszłych kierunków działalności LGD. Prosimy o wypełnienie ankiety.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=e691a3af&&b=85d2114e09d&&c=fc6d282f

Państwa udział w Badaniu pozwoli na wytyczenie nowych kierunków działania i określenie przyszłych celów LGD.