• Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 11.06.2024

  Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na coroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dnia 11 czerwca 2024 w Wiejskim Domu Kultury w Niepruszewie o godzinie 17.00.

  Dokumenty do pobrania:

  zaproszenie

  projekty uchwał:

  Uchwała Walne Zebranie absolutorium dla Zarządu

  Uchwała Walne Zebranie wybór Rady

  Uchwała Walne Zebranie zespół LSR

  Uchwała Walne Zebranie zmiana Statutu

  dokumenty:

  regulamin Zarzadu

  STATUT 2024 -zmiany

  Sprawozdanie:

  Wyliczone sprawozdanie Bilans dla organizacji pozarządowych Rok 2023

  Wyliczone sprawozdanie Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych Rok 2023

  Informacja dodatkowa 2023 (1)

  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

  Prezes Zarządu – Waldemar Przybyszewski zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 29 maja 2023 roku o godzinie 18.00 w Wiejskim Domu Kultury w Niepruszewie.

  Poniżej załączamy projekty dokumentów:

  zaproszenie WZCLSR

  LGD Źródło wers.1.4

  STATUT 2023 – zmiany 2

  Uchwała Walne Zebranie przyjęcie LSR

  Uchwała Walne Zebranie wybór Zarządu

  Uchwała Walne Zebranie zmiana Statutu

  Uchwała Walne Zebranie absolutorium dla Zarządu

  Uchwała Walne Zebranie wybór Komisji Rewizyjnej

  Uchwała Walne Zebranie wybór Rady

   

  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

  Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dnia 02.06.2022 o godzinie 18.00Wiejskim Domu Kultury w Niepruszewie przy ulicy Starowiejskiej 19.

  Poniżej zamieszczono wersję roboczą Statutu Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Źródło”, która będzie uchwalana podczas spotkania.

  Zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym i dotyczą:

  §5 – dodano zapis „i Komorniki”,

  §7 – dodano zapis „i Komorniki”,

  §10 – poprawiono błąd pisarski,

  §18 – zmieniono zapis w ust. 1 z Zarząd składa się z 7 osób na Zarząd składa się z od 7 do 9 osób

  §20 – zmieniono zapis w ust. 1 z Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób na Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 4 osób,

  §21 zmieniono zapis w ust. 2 z Rada składa się z 9 osób na Rada składa się z od 9 do 12 osób,

  §22 zmieniono zapis w ust. 1 z Komisja Nadzorująca składa się z 3 osób na Komisja Nadzorująca składa się z od 3 do 4 osób.

  Uwagi lub zastrzeżenia do zaproponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia można wnieść osobiście lub na adres e-mail do Zarządu za pośrednictwem Biura LGD w terminie do dnia 31 maja 2022 roku.

  zaproszenie WZC

  statut – propozycja zmian

  Uchwała absolutorium

  uchwała powołania członka KR

  Uchwała Walne Zebranie zmiana Stautu

   

   

  Dokumenty na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Źródło”

  Szanowni Państwo.

  Prezes Zarządu zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. szczegółowe informacje zawarte są w poniższych dokumentach.

  Zaproszenie na Zebranie: zaproszenie

  Udzielenie absolutorium: Uchwała absolutorium

  Odwołanie członka Rady: uchwała odwołanie członka Rady

  Powołanie nowego członka Rady: uchwała powołania członka Rady

  Statut: statut

  Uchwała ws. zmiany statutu: Uchwała zmiana Statutu

  (zmiany w statucie dotyczą §18 ust. 8 i zostały naniesione kolorem czerwonym)