• Dokumenty na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Źródło”

  Szanowni Państwo.

  Prezes Zarządu zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. szczegółowe informacje zawarte są w poniższych dokumentach.

  Zaproszenie na Zebranie: zaproszenie

  Udzielenie absolutorium: Uchwała absolutorium

  Odwołanie członka Rady: uchwała odwołanie członka Rady

  Powołanie nowego członka Rady: uchwała powołania członka Rady

  Statut: statut

  Uchwała ws. zmiany statutu: Uchwała zmiana Statutu

  (zmiany w statucie dotyczą §18 ust. 8 i zostały naniesione kolorem czerwonym)

  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 15 stycznia 2020

  Zarząd Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Źródło” zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dnia 15 stycznia 2020 roku w Świetlicy Wiejskiej w Niepruszewie.

  Poniżej zaproszenie oraz projekty uchwał:

  zaproszenie

  uchwała odwołanie członka Rady

  uchwała powołania członka Rady

   

  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Źródło”

  W dniu 16 marca 2017 roku planowane jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Prezes Zarządu zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w spotkaniu.

  ZAPROSZENIE

  Dokumenty na zebranie:

  Regulamin Rady

  Uchwała ws. zmiany Regulaminu Rady

  Regulamin pracy Biura

  Uchwała ws. Regulaminu pracy Biura

  Uchwała ws. ustalenia liczby członków Rady

  Uchwała ws. rozszerzenia składu Rady

  Statut

  Uchwała zmiana Statutu

  Uchwała ws. absolutorium

  Uwagi do powyższych dokumentów można składać do dnia 14.03.2017 na adres mailowy stowarzyszenia.