• Dokumenty na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Źródło”

  Szanowni Państwo.

  Prezes Zarządu zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. szczegółowe informacje zawarte są w poniższych dokumentach.

  Zaproszenie na Zebranie: zaproszenie

  Udzielenie absolutorium: Uchwała absolutorium

  Odwołanie członka Rady: uchwała odwołanie członka Rady

  Powołanie nowego członka Rady: uchwała powołania członka Rady

  Statut: statut

  Uchwała ws. zmiany statutu: Uchwała zmiana Statutu

  (zmiany w statucie dotyczą §18 ust. 8 i zostały naniesione kolorem czerwonym)

  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 15 stycznia 2020

  Zarząd Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Źródło” zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dnia 15 stycznia 2020 roku w Świetlicy Wiejskiej w Niepruszewie.

  Poniżej zaproszenie oraz projekty uchwał:

  zaproszenie

  uchwała odwołanie członka Rady

  uchwała powołania członka Rady