• Informacja o efektach LSR

  W tym roku ogłosiliśmy 5 naborów wniosków.

  Nabór 28/2023 – Rozwijanie działalności gospodarczej (termin składania wniosków: 13.03.2023-27.03.2023) 

  Limit dla naboru 62 411,86 euro (249 647,44 zł), przy kursie 4,5815: 285939,93zł

  Liczba złożonych wniosków: 5 na kwotę 259 000,00 zł.

   

  Nabór 29/2023– Zachowanie dziedzictwa lokalnego (termin składania wniosków: 13.03.2023-27.03.2023)

  Limit dla naboru 144 129,21 euro (576 516,84zł), przy kursie 4,5815 : 660 327,97zł

  Liczba złożonych wniosków: 2 na kwotę 627 963,76 zł.

   

  Nabór 30/2023 – Rozwijanie działalności gospodarczej (termin składania wniosków: 07.08.2023-22.08.2023)

  Limit dla naboru 50 060,90 euro (200 243,60 zł), przy kursie 4,6343: 231 997,22zł

  Liczba złożonych wniosków: 4 na kwotę 352 187,73 zł.

   

  Nabór 31/2023– Podejmowanie działalności gospodarczej (termin składania wniosków: 07.08.2023-22.08.2023)

  Limit dla naboru 62 497,65 euro (249 990,60 zł), przy kursie 4,6343: 289 632,85 zł

  Liczba złożonych wniosków: 11 na kwotę 550 000,00 zł

   

  Nabór 32/2023 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (termin składania wniosków: 07.08.2023-22.08.2023)

  uLimit dla naboru 217 313,32euro (869 53,28zł), przy kursie 4,6343: 1 007 095,11 zł

  Liczba złożonych wniosków: 4 na kwotę 878 481,41 zł.

  Zmiany w LSR

  Informujemy, że Lokalna Grupy Działania „Źródło” rozpoczęła procedurę aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR).

  Zmiana obejmuje:

  1. Zmiany załącznika nr 3 Plan działania w zakresie przesunięcia środków z przedsięwzięć „Dla nas i naszych podopiecznych”, „Zapraszamy!” i Smart Village na działania z zakresu Rekreacja przez duże

  Wszystkie zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym.

  LSR.

  Uwagi i opinie do wprowadzonych zmian można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2023 do godziny 14.00:

  • drogą elektroniczną na adres: lgdzrodlo@o2.pl
  • lub w formie papierowej do biura LGD na adres: ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk  (o terminowości decyduje data wpływu uwag do Biura LGD)

  Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

  Opublikowano: 14.03.2023 (MK)
  WordPress Video Lightbox