• Zmiany w LSR

  Informujemy, że Lokalna Grupy Działania „Źródło” rozpoczęła procedurę aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR).

  Zmiana obejmuje:

  1. Zmiany załącznika nr 3 Plan działania w zakresie przesunięcia środków z przedsięwzięć „Dla nas i naszych podopiecznych”, „Zapraszamy!” i Smart Village na działania z zakresu Rekreacja przez duże

  Wszystkie zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym.

  LSR.

  Uwagi i opinie do wprowadzonych zmian można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2023 do godziny 14.00:

  • drogą elektroniczną na adres: lgdzrodlo@o2.pl
  • lub w formie papierowej do biura LGD na adres: ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk  (o terminowości decyduje data wpływu uwag do Biura LGD)

  Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

  Opublikowano: 14.03.2023 (MK)

  Informacje o efektach realizacji LSR

  W tym roku ogłosiliśmy 8 naborów wniosków.

  W terminie od 23.02.2022 do 11.03.2022 przyjmowaliśmy wnioski na :

  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego – wpłynął 1 wniosek
  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturowej – wpłynęły 4 wnioski,
  • Rozwijanie działalności gospodarczej –  wpłynęło 7 wniosków,
  • Podejmowanie działalności gospodarczej – wpłynęło 12 wniosków.

  W terminie od  28.03.2022 do 11.04.2022 oraz 09.08.2022 do 23.08.2022 przyjmowaliśmy wnioski na projekty grantowe. Do naszego biura nie wpłynęły żadne wnioski.

  Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją, w której zamieściliśmy informacje o realizacji budżetu i wskaźników.

  Podsumowanie wdrażania LSR w roku 2022