• W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi mającymi na celu wprowadzenie zmian dotyczących pozostawiania wniosków o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia i przywracania terminów, określonych w przepisach art. 67b ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, na stronie internetowej ARiMR oraz UMWW zostały zamieszczone stosowne komunikaty.

  Linki do komunikatów: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/wazne-informacje-dla-wnioskodawcow.html;

  http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/2021/03/10/wazne-informacje-dla-wnioskodawcow-prow-2014-2020/.

  Konsultacja zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego

  Informujemy, że Lokalna Grupy Działania „Źródło” rozpoczęła procedurę aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR).

  Zmiana obejmuje:

  1. Dostosowanie procedury wyboru wniosków do Wytycznych nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  2. Wprowadzenie procedury umożliwiającej przeprowadzanie posiedzeń Rady stowarzyszenia w sposób zdalny.
  3. Przewalutowanie budżetu,
  4. Wprowadzenie zmian w zakresie liczby oraz sposobu realizacji wskaźników zawartych w Strategii.

  Wszystkie zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym.

  LSR – projekt

  Procedura granty 2020

  Uwagi i opinie do wprowadzonych zmian można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2021 włącznie:

  • drogą elektroniczną na adres: lgdzrodlo@o2.pl
  • lub w formie papierowej do biura LGD na adres: ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk  (o terminowości decyduje data wpływu uwag do Biura LGD)

  Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

  Opublikowano: 15.01.2021 (MK)

  WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

  Miło nam poinformować, że decyzją komisji konkursowej laureatami konkursu plastycznego „Święta oczami dziecka” zostali:

  I miejsce – Liwia Pawlaczek –  43,6 p.,

  II miejsce – Tatiana Gerwazik – 39 p.,

  III miejsce – Martyna Woźniak –  37,6.

  Nagrody dla laureatów oraz upominki dla wszystkich uczestników konkursu zostaną rozesłane do końca stycznia 2021 roku.

  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim dzieciom, które zaangażowały się
  w zabawę.