• Prośba o wypełnienie ankiety

  Nasze stowarzyszenie prowadzi badanie ankietowe dotyczące poziomu satysfakcji mieszkańców z obszaru gmin Buk, Dopiewo i Stęszew.

  Państwa udział w ankiecie pozwoli nam na ocenę prawidłowości realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego i pomoże wstępnie określić kierunki na przyszłość. Odpowiedzi, których Państwo udzielą są poufne.

  Uprzejmie prosimy o poświęcenie chwili i wypełnienie poniższej ankiety.

  https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cadaea2f&&b=a2e44c99c&&c=fc6d282f

   

  Dziękujemy 🙂

  Zarząd i Pracownicy Biura LGD „Źródło”

  Konkurs: „Strona internetowa przewodnikiem po agroturystyce w Wielkopolsce”

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizuje Konkurs dla wielkopolskich gospodarstw agroturystycznych pn. „Strona internetowa przewodnikiem po agroturystyce w Wielkopolsce”
  Stanowi on kontynuację odbywającego się od 2007 roku „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki wiejskiej w Wielkopolsce” w nieco innej formie. Tym razem ocenie będą podlegać strony internetowe agroturystyk.

  Niezbędne dokumenty należy składać do dnia 30.09.2021r.

  Więcej szczegółów w załącznikach:

  Regulamin Konkursu Agroturystyka ost

  Oświadczenie Uczestnika Konkursu

  Klauzula Informacyjna

  Formularz Zgłoszeniowy

   

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 23/2021 – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ

  Ogłoszenie o naborze: Ogłoszenie o naborze

  Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych NI

  Kryteria  wyboru: Kryteria wyboru

  Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19.2_I_3z.

  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących:  WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

  Instrukcja do wniosku: IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

  Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków: WskazowkiDoFormularzyWnioskowXLSX

  Klauzule RODO 19.2: RODO_klauzule_19.2-3

  Formularz informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis: 6-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014-5

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa