Informacja o efektach realizacji LSR w 2021 roku

W tym roku ogłosiliśmy 4 nabory wniosków.

W terminie od 19 lipca 2021 do 02 sierpnia 2021 przyjmowaliśmy wnioski na projekty grantowe. Do naszego biura nie wpłynęły żadne wnioski. Nabór zostanie powtórzony w pierwszym kwartale 2022 roku.

W terminie od 05 sierpnia  2021 do 19 sierpnia 2021 przyjmowaliśmy wnioski na Zachowanie dziedzictwa Lokalnego i Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury. Wpłynęły 3 wnioski, do finansowania przekazaliśmy 3 wnioski.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją, w której zamieściliśmy informacje o realizacji budżetu i wskaźników.

Podsumowanie wdrażania LSR w roku 2021

 

Życzymy wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

Biuro LGD Źródło