Konsultacja zmian w LSR

Informujemy, że Lokalna Grupy Działania „Źródło” rozpoczęła procedurę aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR).

Zmiana obejmuje:

  1. Zmiany załącznika nr 3 Plan działania w zakresie uruchomienia dodatkowych środków na poddziałania 19.2 oraz 19.4,
  2. Wprowadzenie przedsięwzięcia Smart Village.

Wszystkie zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym.

LSR – wersja 3

Uwagi i opinie do wprowadzonych zmian można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2021 do godziny 14.00:

  • drogą elektroniczną na adres: lgdzrodlo@o2.pl
  • lub w formie papierowej do biura LGD na adres: ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk  (o terminowości decyduje data wpływu uwag do Biura LGD)

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Opublikowano: 10.06.2021 (MK)