konsultacja zmiany Regulaminu Rady oraz Procedury wyboru wniosków

W związku z planowanymi naborami wniosków LGD aktualizuje załączniki do LSR zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi nr 9/2/2021 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania.

Wszystkie zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym:

regulamin Rady

2021PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJ1- zmia

Procedura granty 2021

 

Uwagi i opinie do wprowadzonych zmian można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2021 do godziny 10.00:

  • drogą elektroniczną na adres: lgdzrodlo@o2.pl
  • lub w formie papierowej do biura LGD na adres: ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk  (o terminowości decyduje data wpływu uwag do Biura LGD)

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Opublikowano: 07.12.2021 (MK)