Kryteria oceny wniosków

Wnioski składane w LGD są oceniane według kryteriów, które są zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanej przez społeczność. Kryteria promują tworzenie miejsc pracy, doświadczenie wnioskodawców, innowację oraz ochronę środowiska.

Szczegółowe informacje oraz kryteria dla działań: Rozwijanie działalności gospodarczej oraz Podejmowanie działalności gospodarczej zamieszczamy poniżej:

Rozwój-działalności

Założenie-działalności-gospodarczej