Kulturalno-kulinarna wymiana regionalna

nadruk_smallStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Źródło” wraz ze Związkiem Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” przystąpiło do realizacji projektu współpracy pod tytułem „Kulturalno-kulinarna wymiana regionalna”. Celem ogólnym projektu jest promocja obszaru i produktu lokalnego i regionalnego na terenach Partnerów. Cele szczegółowe to: 1. Zapoznanie uczestników Projektu z charakterystycznymi potrawami regionalnymi Partnerów projektu w trakcie wizyt studyjnych – warsztaty kulinarne. 2. Wzrost wiedzy uczestników projektu w zakresie charakterystycznych elementów regionów Partnerów projektu, w tym: kultura, przyroda, zwyczaje w trakcie wizyt studyjnych. 3. Informowanie o terenach i produktach regionalnych poprzez wydanie publikacji. 4. Promocja twórczości artystycznej – muzycznej obu regionów poprzez wydanie płyty z muzyką zespołów z terenów Partnerów.

Projekt podzielony został na dwa etapy. Realizacja pierwszego etapu rozpoczęła się 23 sierpnia a zakończyła się 3 września 2012 roku.

23 sierpnia 2012 roku odbył się pierwszy wyjazd studyjny, w którym udział wzięli przedstawiciele z terenu LGD „Źródło”. Uczestnikami projektu są: zespół kameralny „Amici Canti”, kapela dudziarska „Koźlary”, kapela podwórkowa „Junki z Buku”, Koła Gospodyń Wiejskich z: Palędzia, Niepruszewa, Stęszewa, Buku; panie z grupy rękodzieła artystycznego działającego przy Muzeum Regionalnym w Stęszewie oraz przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Buku, a także przy Domu Kultury w Stęszewie, restauratorzy oraz zainteresowani kulturą kurpiowską mieszkańcy terenu LGD „Źródło”.

W trakcie pobytu w Puszczy Zielonej uczestnicy projektu zapoznali się z kulturą kurpiowską, rękodziełem, kulinariami oraz produktami lokalnymi.

W pierwszym dniu pobytu odbyły się warsztaty kulinarne, na których uczestnicy projektu uczyli się jak zrobić: fafernuchy, rejbak, byśki i piwo kozicowe. Następnie odbyły się zajęcia: nauki gry na ligawce oraz nauka tańców i pieśni kurpiowskich. Wieczorem na biesiadzie kurpiowsko-wielkopolskiej Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy” wystawił „Wesele kurpiowskie”, ponadto wystąpiły zespoły: Kapela brata Zenona z Czarni oraz zespoły z Wielkopolski. Na stołach zostały wystawione specjały kuchni kurpiowskiej przygotowane przez uczestników warsztatów kulinarnych.

Drugiego dnia pobytu uczestnicy poznali kulturę kurpiowską w skansenie – Zagroda Kurpiowska w Kadzidle – gdzie wzięli udział w warsztatach rękodzieła artystycznego. Po warsztatach udaliśmy się do Ośrodka Etnograficznego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Kurpiów w Lelisie. Wieczorem w amfiteatrze w Myszyńcu rozpoczęła się ogólnopolska impreza Miodobranie Kurpiowskie, podczas której gościnnie wystąpiła kapela dudziarska „Koźlary” oraz kapela podwórkowa „Junki z Buku”.

Oficjalne rozpoczęcie festynu „Miodobranie kurpiowskie” miało miejsce w niedzielę podczas koncelebrowanej mszy świętej w myszynieckim kościele. Gościem specjalnym był prefekt Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie arcybiskup Gerhard Ludwig Müller, dotychczasowy ordynariusz Ratyzbony. Oprawę mszy świętej przygotował i wykonał zespół kameralny „Amici Canti” pod dyrekcją Leszka Górki. Po mszy wszyscy udali się na polanę na Zawodziu, aby uczestniczyć w wielkim kurpiowskim wydarzeniu pod nazwą „Miodobranie kurpiowskie”. Do „Źródła” wróciliśmy w poniedziałek 27 sierpnia , aby przygotować bliźniaczą wizytę dla gości z Kurpi.

Sylwia Świdzińska-Jachna – LGD „Źródło”

 

 

W dniach 30.08 – 03.09.2012r. odbyła się druga wizyta studyjna tym razem na terenie działania Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Źródło”, które swoim obszarem obejmuje trzy gminy powiatu poznańskiego: Buk, Dopiewo i Stęszew. W wyjeździe wzięło udział 66 osób, w tym przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, twórcy ludowi oraz zespoły folklorystyczne z terenu działania Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”. W trakcie pobytu uczestnicy projektu zapoznali się z kulturą wielkopolską, rękodziełem ludowym, kuchnią wielkopolską oraz produktami lokalnymi.

Pierwszego dnia wizyty odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego w Domu Kultury w Stęszewie, podczas których uczestnicy mieli okazję samodzielnie wykonać ozdoby z papieru. Przy okazji pobytu w Stęszewie obejrzeliśmy wystawę pralek i innych przedmiotów związanych z praniem pt.: „Od kijanki do automatu” Pana Zbigniewa Tomaszewskiego, wystawę rękodzieła ludowego oraz wystawę dokumentującą historię Ziemi Stęszewskiej w Muzeum Regionalnym, zobaczyliśmy również Kościół p.w. Świętej Trójcy w Stęszewie. Po warsztatach udaliśmy się na wycieczkę objazdową, której celem było pokazanie nam charakterystycznych miejsc w regionie wielkopolskim. Odwiedziliśmy m.in. miejscowość Fijałkowo, w której znajduje się skansen z kolekcją polskiej motoryzacji, plażę w Niepruszewie oraz Kościół p.w. św. Wawrzyńca w Niepruszewie. Wieczorem odbyły się także warsztaty kulinarne kuchni wielkopolskiej, które poprowadziły panie z KGW „Źródło” z Niepruszewa i Palędzia. Po zakończeniu warsztatów wzięliśmy udział w biesiadzie kurpiowsko-wielkopolskiej w klimacie gwary, podczas której wystąpiła kapela dudziarska „Koźlary”. Do tańca przygrywali muzycy z zespołów „Pod borem” oraz „Kurpie z Myszyńca”.

Drugiego dnia wzięliśmy udział w festynie Junka z Buku, gdzie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne: „Pod borem” z Baranowa, „Kalina” z Jednorożca, „Kurpie z Myszyńca” z Myszyńca oraz soliści: Zofia Warych, Zofia Charamut i Henryk Kulesza. Podczas festynu twórcy ludowi zaprezentowali własne wyroby.

Ostatni dzień rozpoczęliśmy udziałem w mszy dożynkowej w kościele farnym w Buku. Następnie korowodem dożynkowym przeszliśmy na stadion, gdzie odbył się Festyn dożynkowy.

Nasz pobyt zakończyliśmy wieczornym ogniskiem w Ośrodku Feniks w Strykowie. Następnego dnia (03 września) wyruszyliśmy w drogę powrotną na teren Kurpi Zielonych.

Agnieszka Wróblewska – LGD „Kurpsie razem”

 

PROJEKT WSPÓŁPRACY PN. „KULTURALNO-KULINARNA WYMIANA REGIONALNA” WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROW NA LATA 2007-2013, OŚ 4 LEADER, DZIAŁANIE 421.