OGŁOSZENIE 6/2021/G – EKOLOGIA – TO WAŻNE!

Ogłoszenie o naborze: ogłoszenie- 6 Granty

Załącznik do ogłoszenia (obowiązkowe wskaźniki): załacznik-nr-1-do-Wytycznych-PG

Procedura: Procedura granty 2020

Załącznik do Procedury: Zał-nr-10-do-Procedury-projektów-grantowych_weksel-1

Kryteria wyboru: Kryteria wyboru

Wniosek o powierzenie grantu: Wniosek o Powierzenie Grantów

Informacja dodatkowa: Informacja dodatkowa

Umowa o powierzenie grantu: Umowa o powierzenie grantu

Wniosek o płatność: Wniosek o płatność