Ogłoszenie nr 16/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie:

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wskaźniki: Wskaźniki


Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19.2_P_3z

Instrukcja wypełniania wniosku: IW_WoPP_19.2_P_3z_ze_zm_01.12.2017


Biznesplan: BP_P_3z

Tabele pomocnicze: BP_premie_3z

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu: IPbiznesplan_3z


Dokumenty dotyczące oceny wniosku:

Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa-PDG

Kryteria oceny wniosku: Kryteria-wyboru-projektów-z-zasadmi-oceny-i-punktacją


Klauzula RODO: RODO


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Formularz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym): Formularz


Data publikacji 09.05.2019r.