Ogłoszenie nr 17/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie:

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wskaźniki: Wskaźniki


Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19.2_I_3z

Instrukcja wypełniania wniosku: IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących: WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn


Biznesplan: BP_I_3z

Tabele pomocnicze: BP_inne_3z

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu: IPbiznesplan_3z


Dokumenty dotyczące oceny wniosku:

Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa-RDG

Kryteria oceny: Kryteria-wyboru-projektów-z-zasadami-oceny-i-punktacją-Rozwijanie-działalności-gospodraczej


Klauzula RODO: RODO


Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa: Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_a

Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa: Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa


Dokumenty dotyczące zaliczki:

Wniosek o zaliczkę: Wniosek-o-zaliczkę_19-003-1

Instrukcja do wniosku o zaliczkę: Instrukcja_wypełniania_-wniosku-o-zaliczkę_19-003

Wzór gwarancji zaliczkowej: Wzor_gwarancji_zaliczkowej

Rejestr Upoważnionych Gwarantów: https://www.arimr.gov.pl/bip/rejestr-upowaznionych-gwarantow.html


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Formularz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym): Formularz


Data publikacji: 09.05.2019r.