Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania ‚Źródło” ogłasza nabór wniosków na działania:

  1. Rozwijanie działalności gospodarczej,
  2. Założenie działalności gospodarczej,
  3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  4. Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury.

Szczegółowe informacje oraz treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o naborze

Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia, wskaźniki:

 

Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury.

Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Działalność gospodarcza.

 

Dokumenty do pobrania:

Rozwijanie działalności gospodarczej, Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury:

Wniosek o Przyznanie Pomocy

instrukcja-do-wniosku-iw_wopp_19_2_i_w_2z

Biznesplan

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

Dokumenty niezbędne do dokonania oceny wniosku pod względem zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność:

Informacja dodatkowa Rozwijanie Działalności Gospodarczej

Kryteria oceny: Rozwijanie działalności gospodarczej

Informacja dodatkowa Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego, Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury

Kryteria oceny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury

Dokumenty dotyczące zaliczki:

Wniosek o zaliczkę

Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę

Wzór gwarancji zaliczkowej

 

Założenie działalności gospodarczej:

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja do wniosku

Biznesplan

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Dokumenty niezbędne do dokonania oceny wniosku pod względem zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność:

Informacja dodatkowa Podjęcie Działalności Gospodarczej

Kryteria oceny: Podjęcie działalności gospodarczej

 

Wnioski dostępne są również na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem:

http://prow.umww.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=877&Itemid=266

 

Data publikacji ogłoszenia: 17.11.2016

Ogłoszenie zamieściła Marta Kubiak.