OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 23/2021 – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ

Ogłoszenie o naborze: Ogłoszenie o naborze

Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych NI

Kryteria  wyboru: Kryteria wyboru

Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19.2_I_3z.

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących:  WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

Instrukcja do wniosku: IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków: WskazowkiDoFormularzyWnioskowXLSX

Klauzule RODO 19.2: RODO_klauzule_19.2-3

Formularz informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis: 6-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014-5

Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa