Organy stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:

Waldemar Przybyszewski – Prezes Zarządu, Gmina Buk
Andrzej Szymański – Wiceprezes Zarządu, Gmina Dopiewo
Irena Wojtkowiak – Wiceprezes Zarządu, Gmina Stęszew
Paweł Michniuk – Członek Zarządu, Gmina Dopiewo
Daniela Kalemba – Członek Zarządu, Gmina Buk
Hubert Wejmann – Członek Zarządu, Gmina Buk
Marek Baranowski – Członek Zarządu, Gmina Stęszew
Damian Nowak – Członek Zarządu, Gmina Komorniki
Piotr Wiśniewski – Członek Zarządu, Gmina Komorniki

 

Rada Stowarzyszenia:

Sektor publiczny

Joanna Napierała – Członek Rady, Gmina Buk

Dorota Stachowiak – Członek Rady, Gmina Stęszew

Beata Spychała – Członek Rady, Gmina Dopiewo

Małgorzata Degórska – Członek Rady, Gmina Komorniki

 

Sektor gospodarczy

Elwira Kosnarewicz – Członek Rady, Gmina Dopiewo

Aneta Kałek – Członek Rady, Gmina Stęszew

 

Sektor społeczny

Michał Juskowiak – Członek Rady, Gmina Dopiewo, Fundacja BRAVE BEAVERS

Tadeusz Raburski – Członek Rady, Gmina Buk, Ochotnicza Straż Pożarna w Niepruszewie

Barbara Makuch – Członek Rady, Gmina Stęszew, mieszkaniec gminy

Natalia Mitura – Członek Rady, Gmina Komorniki, mieszkaniec gminy

Regulamin Rady:

regulamin Rady zmiana 11.01.22

Komisja Rewizyjna:

Mirosława Walkowiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Gmina Stęszew
Henryk Szwedt – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Gmina Buk
Marcin Napierała – Członek Komisji Rewizyjnej, Gmina Dopiewo

WYKAZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD „ŹRÓDŁO”

stan na 11.03.2024 Lista członków LGD