• Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – piąta edycja”

  Szanowni mieszkańcy województwa wielkopolskiego,

  Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – piąta edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

  Prace konkursowe w ośmiu kategoriach tematycznych można zgłaszać do 30 kwietnia 2024 r. do godziny 15.30 na adres mailowy: ksow@umww.pl

  Do wygrania atrakcyjne nagrody w postaci bonów do wykorzystania w sklepie fotograficznym o łącznej wartości 40 tysięcy złotych.

  Zapraszamy do zapoznania z regulaminem konkursu dostępnym na stronie: https://wielkopolskie.ksow.pl/aktualnosc/konkurs-fotograficzny-prow-w-obiektywie-piata-edycja

  Warsztat refleksyjny

  Szanowni Państwo

  Lokalna Grupa Działania „Źródło” serdecznie zaprasza członków stowarzyszenia LGD oraz naszych beneficjentów do udziału w warsztacie refleksyjnym on-line.

   

  Termin: 26.02.2024r.(poniedziałek) o godzinie 10.00 on-line za pośrednictwem strony Jitsi Meet.

   

  Chęć uczestniczenia w warsztatach prosimy zgłaszać na adres lgdzrodlo@o2.pl do dnia 25 lutego 2024. 15 minut przed spotkaniem wyślemy na zgłoszone maile link z dostępem do spotkania.

   

   

  W ramach planu warsztatu przewidziana jest dyskusja dotycząca, co najmniej poniższych pytań:

  1. a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się
   do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. f) Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  8. h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

   

  128,5 miliona euro na rozwój wielkopolskiej wsi

  Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisuje w styczniu 2024 roku umowy ramowe z przedstawicielami 30 lokalnych grup działania (LGD). Grupy działają na zasadzie stowarzyszeń obejmujących trzy sektory: publiczny, prywatny oraz pozarządowy. Mają charakter partnerstw terytorialnych. Każda LGD opracowała w 2023 roku strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obowiązującą na lata 2023-2027. Lokalnymi strategiami rozwoju w województwie wielkopolskim objętych zostało 212 gmin. Strategie zostały pozytywnie oceniane przez grono ekspertów powołanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Czego dotyczą te strategie? W skrócie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, znanego również pod określeniem LEADER. To jedna z interwencji wpisanych do Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Ukierunkowana jest na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej i przy wykorzystaniu miejscowych zasobów. Co ważne realizowana jest w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich, w tym poprzez wykorzystanie wiedzy, innowacji i rozwiązań cyfrowych.

  – To społeczności lokalne decydowały o kształcie strategii, potrzebach do zaspokojenia przy wsparciu środków unijnych. W nowej perspektywie finansowej mamy do dyspozycji środki europejskie pochodzące z trzech źródeł: funduszu rolnego, funduszu rozwoju regionalnego i funduszu społecznego. Dzięki temu na dalszy zrównoważony rozwój wielkopolskiej wsi przekazujemy aż 128,5 miliona euro – podkreśla wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

  102 205 000 euro to pula środków, które zostaną przeznaczone stricte na dofinansowanie projektów, składanych przez wnioskodawców z obszarów wiejskich objętych strategiami.
  23 219 016,50 euro to z kolei fundusze przeznaczone na zarządzanie lokalnymi strategiami rozwoju, a więc głównie kosztami utrzymania biur LGD, ale także na animację społeczności lokalnych, w tym organizację szeregu imprez plenerowych.

  Stowarzyszenie LGD „Źródło”

  Będzie wdrażać LSR na obszarze 4 gmin: Buk, Stęszew, Dopiewo i Komorniki. Obszar objęty LSR powiększył się o obszar gminy Komorniki. W związku z tym zwiększyła się liczba mieszkańców obszaru objętego LSR z 48 628 do 95 830.

  LGD dysponować będzie budżetem w wysokości 5 510 783,90 EUR.

  Zdjęcia: L. Przybylska, M. Juskowiak