• Aneks do umowy Podejmowanie Działalności Gospodarczej

  Szanowni Państwo,

  Dnia 21 grudnia 2020 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa ARiMR Nr 160/2020 wprowadzające zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  W załączeniu wersja elektroniczna zaktualizowanego wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy.

  Ze względu na zmienione i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do formularza umowy, jako nowe załączniki dołączone zostały następujące dokumenty:

  –        Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy;

  –        Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej;

  –        Załącznik nr 6 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

  Ponadto do nowych formularzy umów przestaje obowiązywać aneks do umowy zawierający zapisy związane z przepisami dotyczącymi wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stosowne zapisy są już zawarte w nowym formularzu umowy.

   

  Aneks_19.2_P_20201221 (1)

   

  Umowa_19_2_P_5z_20201221

  Umowa_19_2_P_5z_Zal_1_BP_20201221

  Umowa_19_2_P_5z_Zal_2_

  WykazDzialek_20201221

  Umowa_19_2_P_5z_Zal_3_IMBP_IPRO_20201221

  Umowa_19_2_P_5z_Zal_4_OswOwyrZgody

  Umowa_19_2_P_5z_Zal_5 OswMalz

  Umowa_19_2_P_5z_Zal_6_RODO

  Informacja o efektach realizacji LSR w roku 2020

  Zakończenie roku to czas podsumowań.

  W tym roku udało nam się ogłosić 4 nabory wniosków.

  W terminie od 29 czerwca do 17 lipca przyjmowaliśmy wnioski na projekty w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego oraz Budowy i przebudowy niekomercyjnej infrastruktury. Wpłynęły do nas 4 wnioski. Wszystkie zostały przekazane do finansowania.

  W terminie od 21 września do 5 października przyjmowaliśmy wnioski na Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności gospodarczej. Wpłynęło 20 wniosków, do finansowania przekazaliśmy 11 wniosków.

  Dzięki środkom z PROW 2014-2020 w minionym roku place zabaw na obszarze LGD zostały doposażone w nowe urządzenia oraz poczyniono inwestycje nad jeziorami. Dodatkowo szansę na otwarcie firmy otrzymało dwóch wnioskodawców, a 8 firm pozyskało środki na rozwinięcie swojej działalności.

  Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją, w której zamieściliśmy informacje o realizacji budżetu i wskaźników.

  Życzymy wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

  Biuro LGD Źródło

  Podsumowanie wdrażania LSR w roku 2020

  Konkurs plastyczny „Święta oczami dziecka”

  Na koniec 2020 roku, przygotowaliśmy niespodziankę dla dzieci, zapraszamy uczniów klas 0-3 do udziału w konkursie plastycznym na kartkę świąteczną

  „Święta oczami dziecka”

   

  Ostrzcie ołówki, rozgrzewajcie pisaki, chcemy sobie przypomnieć jak to było cieszyć się świętami, gdy się było dzieckiem. Liczymy na Was.

   

  Co zapewniamy:

  NAGRODY!!! Nagrodzimy 3 najlepsze prace oraz przyznamy wyróżnienie (na najlepszą pracę wybraną przez użytkowników facebooka).

  ODROBINĘ SŁAWY! 😉 Zwycięskie prace zostaną w przyszłym roku rozesłane w formie kartki świątecznej od naszego stowarzyszenia.

   

  Prace prosimy przesyłać na adres stowarzyszenia:

  Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło”, Ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

  lub

  na adres mailowy: lgdzrodlo@o2.pl

   

  Drodzy rodzice. Przeczytajcie regulamin: regulamin konkursu

  Załącznik nr 1