Prośba o wypełnienie ankiety

Nasze stowarzyszenie prowadzi badanie ankietowe dotyczące poziomu satysfakcji mieszkańców z obszaru gmin Buk, Dopiewo i Stęszew.

Państwa udział w ankiecie pozwoli nam na ocenę prawidłowości realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego i pomoże wstępnie określić kierunki na przyszłość. Odpowiedzi, których Państwo udzielą są poufne.

Uprzejmie prosimy o poświęcenie chwili i wypełnienie poniższej ankiety.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cadaea2f&&b=a2e44c99c&&c=fc6d282f

 

Dziękujemy 🙂

Zarząd i Pracownicy Biura LGD „Źródło”