Spotkania w biurze i fiszki projektowe

W związku z opracowaniem nowej strategii rozwoju lokalnego zachęcamy do zgłaszania swoich pomysłów na projekty, które będą mogły być realizowane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Źródło” w nowej perspektywie finansowej.

Zapraszamy do wizyty w Biurze, w każdy poniedziałek czerwca w godzinach 10.00-13.00. – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Zachęcamy również do wypełnienia fiszki projektowej. Wypełnioną fiszkę można dostarczyć do biura LGD, lub przesłać mailowo na adres konsultacje_zrodlo@op.pl. Termin na wypełnienie fiszki 31 lipca 2022.

FISZKA PROJEKTOWA WORD

FISZKA PROJEKTOWA PDF