Szkolenia za nami

W dniach od 7 do 9 września 2016 odbyły się szkolenia z zakresu pozyskiwania środków z PROW na podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej.

Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie i zachęcamy do składania wniosków.

Ponadto składamy podziękowania Panu Stanisławowi Filipiakowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk, Panu Włodzimierzowi Pinczakowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Stęszew, Panu Adrianowi Napierale – Wójtowi Gminy Dopiewo, Panu Marcinowi Napierale – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie oraz Pani Lidii Targosz – Dyrektor Biblioteki i Kina Miasta i Gminy Buk za nieodpłatne udostępnienie sal na cele szkoleniowe oraz pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia ze szkoleń oraz prezentację.

prezentacja