Umowa podpisana

normal_photo_76289

17 maja 2016 roku została podpisana Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Nr 00030-6933-UM1510005/15. Stronami Umowy są Województwo Wielkopolskie reprezentowane przez Zarząd Województwa, w imieniu którego podpis złożył Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło” reprezentowane przez Prezes Zarządu Waldemara Przybyszewskiego.

Umowa określa prawa i obowiązki Stron w zakresie warunków i sposobu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, która przewiduje finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków funduszu: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Lokalna Strategia Rozwoju będzie realizowana w okresie od 2016 do 2023 na obszarze gmin: Buk, Dopiewo i Stęszew. Stowarzyszenie będzie dysponowało 5 700 000,00 zł na wdrażanie LSR, 114 000,00 zł na projekty współpracy oraz 1 377 000,00 zł na funkcjonowanie LGD, czyli nabywanie umiejętności i aktywizację. W najbliższym miesiącu zostanie podpisana kolejna umowa w zakresie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, a po jej podpisaniu stowarzyszenie przystąpi do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, a to znaczy, że rozpoczniemy procedurę naboru wniosków. Z okazji podpisania Umowy pragniemy podziękować mieszkańcom obszaru objętego Strategią za zaangażowanie,  czynny udział i pomoc w budowaniu Strategii Rozwoju Lokalnego. Bez Pańswa udziału nie byłoby sukcesu.

Umowa: /ckfinder/userfiles/files/Umowa.pdf