Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 11.06.2024

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na coroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dnia 11 czerwca 2024 w Wiejskim Domu Kultury w Niepruszewie o godzinie 17.00.

Dokumenty do pobrania:

zaproszenie

projekty uchwał:

Uchwała Walne Zebranie absolutorium dla Zarządu

Uchwała Walne Zebranie wybór Rady

Uchwała Walne Zebranie zespół LSR

Uchwała Walne Zebranie zmiana Statutu

dokumenty:

regulamin Zarzadu

STATUT 2024 -zmiany

Sprawozdanie:

Wyliczone sprawozdanie Bilans dla organizacji pozarządowych Rok 2023

Wyliczone sprawozdanie Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych Rok 2023

Informacja dodatkowa 2023 (1)