Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Prezes Zarządu – Waldemar Przybyszewski zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 29 maja 2023 roku o godzinie 18.00 w Wiejskim Domu Kultury w Niepruszewie.

Poniżej załączamy projekty dokumentów:

zaproszenie WZCLSR

LGD Źródło wers.1.4

STATUT 2023 – zmiany 2

Uchwała Walne Zebranie przyjęcie LSR

Uchwała Walne Zebranie wybór Zarządu

Uchwała Walne Zebranie zmiana Statutu

Uchwała Walne Zebranie absolutorium dla Zarządu

Uchwała Walne Zebranie wybór Komisji Rewizyjnej

Uchwała Walne Zebranie wybór Rady