Warsztat refleksyjny

Szanowni Państwo

Lokalna Grupa Działania „Źródło” serdecznie zaprasza członków stowarzyszenia LGD oraz naszych beneficjentów do udziału w warsztacie refleksyjnym on-line.

 

Termin: 26.02.2024r.(poniedziałek) o godzinie 10.00 on-line za pośrednictwem strony Jitsi Meet.

 

Chęć uczestniczenia w warsztatach prosimy zgłaszać na adres lgdzrodlo@o2.pl do dnia 25 lutego 2024. 15 minut przed spotkaniem wyślemy na zgłoszone maile link z dostępem do spotkania.

 

 

W ramach planu warsztatu przewidziana jest dyskusja dotycząca, co najmniej poniższych pytań:

  1. a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się
    do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. f) Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  8. h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?