Wyniki naborów 20/2020 i 21/2020

20/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej:

Lista wniosków zgodnych z LSR: PDG – wnioski zgodne z LSR

Lista wniosków wybranych do finansowania: PDG – lista wniosków wybranych

 

Aktualizacja 07.12.2020

Lista wniosków złożonych, zgodnych z LSR – pełna lista

Lista wniosków wybranych – pełna lista

 

21/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej:

Lista wniosków zgodnych z LSR: RDG – wnioski zgodne z LSR

Lista wniosków wybranych do finansowania: RDG – lista wniosków wybranych

 

Aktualizacja 17.12.2020

lista wniosków zgodnych z LSR

lista wniosków wybranych do finansowania – RDG

 

Protokół posiedzenia Rady: Protokół z dnia 16.10.2020r.

sprostowanie do protokołu Rady