Wyniki naborów wniosków

Przedstawiamy Państwu wyniki naborów wniosków:

 

24/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej:

Lista wniosków zgodnych z LSR: PDG zgodne z LSR

Lista wniosków wybranych do finansowania: PDG wybrane

 

25/2022 – Rozwijanie działalności gospodarczej:

Lista wniosków zgodnych z LSR: RDG złożone

Lista wniosków wybranych do finansowania: RDG wybrane

 

26/2022 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Lista wniosków zgodnych z LSR: ZDL zgodne z LSR

Lista wniosków wybranych do finansowania: ZDL wybrane

 

Protokół posiedzenia Rady: Protokół 08.04.2022

 

Opublikowano: 12.04.2022

M. Kubiak