Wyniki naboru wnioksów 27/2022

Przedstawiamy Państwu wyniki naborów wniosków:

 

27/2022 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturowej:

Lista wniosków zgodnych z LSR: Lista wniosków zgodnych z LSR (2)

Lista wniosków wybranych do finansowania: Lista wniosków wybranych

 

Protokół posiedzenia Rady z dnia 21.04.2022:

Protokół XXV posiedzenia Rady