Zakończenie naboru 24/2022 oraz 25/2022

11.03.2022 o godzinie 13.00 zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na działania:

Podejmowanie działalności gospodarczej – złożono 12 wniosków,

Rozwijanie działalności gospodarczej – złożono 8 wniosków.