Zaproszenie na szkolenia.

We wrześniu br. Lokalna Grupa Działania „Źródło” planuje ogłosić nabór wniosków na Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie działalności gospodarczej. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenia w zakresie pozyskiwania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Liczba miejsc w szkoleniu ograniczona. Prosimy o zapisy telefoniczne bądź mailowe.