Zmiana Procedury „grantowej”.

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniu 27.06.2018 r. Samorząd Województwa zaakceptował zmiany w „Procedurze wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.”  Najważniejszą wprowadzoną zmianą jest wysokość wyprzedzającego finansowania z 50% na 70% kosztów kwalifikowalnych zawartych we wniosku o powierzenie grantu.

LGD „Źródło” zaprasza wszystkie stowarzyszenia i fundacje do udziału w konkursie grantowym, który planujemy ogłosić na przełomie sierpnia i września. Prosimy o zapoznanie się z poprawioną „Procedurą grantową” i śledzenie strony LGD.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy codziennie w godzinach pracy Biura.

PROCEDURA: Procedura 21.06.2018 akc UMWW