• UWAGA – ZMIANA FORMULARZY WNIOSKÓW

    Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem prac nad przygotowaniem wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udostępniamy ww. wzory dokumentów jednocześnie informując, że obowiązują one od 16 października 2017 roku.

    Kliknij po nowe formularze:

    http://www.prow.umww.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=878&Itemid=268

     

    logo-LEADER