• Konsultacja zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego

  Informujemy, że Lokalna Grupy Działania „Źródło” rozpoczęła procedurę aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR).

  Zmiana obejmuje:

  1. Dostosowanie procedury wyboru wniosków do Wytycznych nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  2. Wprowadzenie procedury umożliwiającej przeprowadzanie posiedzeń Rady stowarzyszenia w sposób zdalny.
  3. Przewalutowanie budżetu,
  4. Wprowadzenie zmian w zakresie liczby oraz sposobu realizacji wskaźników zawartych w Strategii.

  Wszystkie zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym.

  LSR – projekt

  Procedura granty 2020

  Uwagi i opinie do wprowadzonych zmian można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2021 włącznie:

  • drogą elektroniczną na adres: lgdzrodlo@o2.pl
  • lub w formie papierowej do biura LGD na adres: ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk  (o terminowości decyduje data wpływu uwag do Biura LGD)

  Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

  Opublikowano: 15.01.2021 (MK)

  WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

  Miło nam poinformować, że decyzją komisji konkursowej laureatami konkursu plastycznego „Święta oczami dziecka” zostali:

  I miejsce – Liwia Pawlaczek –  43,6 p.,

  II miejsce – Tatiana Gerwazik – 39 p.,

  III miejsce – Martyna Woźniak –  37,6.

  Nagrody dla laureatów oraz upominki dla wszystkich uczestników konkursu zostaną rozesłane do końca stycznia 2021 roku.

  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim dzieciom, które zaangażowały się
  w zabawę.

  Aneks do umowy Podejmowanie Działalności Gospodarczej

  Szanowni Państwo,

  Dnia 21 grudnia 2020 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa ARiMR Nr 160/2020 wprowadzające zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  W załączeniu wersja elektroniczna zaktualizowanego wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy.

  Ze względu na zmienione i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do formularza umowy, jako nowe załączniki dołączone zostały następujące dokumenty:

  –        Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy;

  –        Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej;

  –        Załącznik nr 6 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

  Ponadto do nowych formularzy umów przestaje obowiązywać aneks do umowy zawierający zapisy związane z przepisami dotyczącymi wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stosowne zapisy są już zawarte w nowym formularzu umowy.

   

  Aneks_19.2_P_20201221 (1)

   

  Umowa_19_2_P_5z_20201221

  Umowa_19_2_P_5z_Zal_1_BP_20201221

  Umowa_19_2_P_5z_Zal_2_

  WykazDzialek_20201221

  Umowa_19_2_P_5z_Zal_3_IMBP_IPRO_20201221

  Umowa_19_2_P_5z_Zal_4_OswOwyrZgody

  Umowa_19_2_P_5z_Zal_5 OswMalz

  Umowa_19_2_P_5z_Zal_6_RODO