• Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – piąta edycja”

  Szanowni mieszkańcy województwa wielkopolskiego,

  Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – piąta edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

  Prace konkursowe w ośmiu kategoriach tematycznych można zgłaszać do 30 kwietnia 2024 r. do godziny 15.30 na adres mailowy: ksow@umww.pl

  Do wygrania atrakcyjne nagrody w postaci bonów do wykorzystania w sklepie fotograficznym o łącznej wartości 40 tysięcy złotych.

  Zapraszamy do zapoznania z regulaminem konkursu dostępnym na stronie: https://wielkopolskie.ksow.pl/aktualnosc/konkurs-fotograficzny-prow-w-obiektywie-piata-edycja

  Warsztat refleksyjny

  Szanowni Państwo

  Lokalna Grupa Działania „Źródło” serdecznie zaprasza członków stowarzyszenia LGD oraz naszych beneficjentów do udziału w warsztacie refleksyjnym on-line.

   

  Termin: 26.02.2024r.(poniedziałek) o godzinie 10.00 on-line za pośrednictwem strony Jitsi Meet.

   

  Chęć uczestniczenia w warsztatach prosimy zgłaszać na adres lgdzrodlo@o2.pl do dnia 25 lutego 2024. 15 minut przed spotkaniem wyślemy na zgłoszone maile link z dostępem do spotkania.

   

   

  W ramach planu warsztatu przewidziana jest dyskusja dotycząca, co najmniej poniższych pytań:

  1. a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się
   do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. f) Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  8. h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?